• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития

Kалендар

юли 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Второ редовно заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз

На 16 декември 2014 г. в Заседателната зала на Министерството на вътрешните работи беше проведено редовно заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, председателствано от заместник-министъра на вътрешните работи Филип Гунев.

Директорът на дирекция АФКОС представи кратка информация за изпълнение на решенията от предходното заседание на Съвета, касаещи Доклада за дейността на Съвета през 2013 г.; Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС 2014 – 2020; както и Плана за действие за 2014 г.

Дневният ред на заседанието включваше представяне и обсъждане на проекта за изменение и допълнение на ПМС 18/2003 г.

Представена беше и информация по Въпросника за 2014 г. по чл. 325 от Договора за функциониране на Европейския съюз и по Препоръките на Европейската комисия във връзка с доклада за защита на финансовите интереси на ЕС на Комисията до Европейския парламент и Съвета – Борба с измамите – 2013 г., както и информация за административно-контролната дейност на дирекция АФКОС.

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png