• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития

Kалендар

май 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

В периода 24 – 26 септември 2014 г. МВР беше домакин на годишния семинар на координационните служби за борба с измамите АФКОС

В периода 24 – 26 септември т.г. в София се проведе годишния семинар на координационните служби за борба с измамите АФКОС (съгласно чл. 3, т. 4 от Регламент № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета).

Тази година Европейската служба за борба с измамите избра България за домакин на събитието. Годишният семинар е важен форум и отлична възможност за провеждане на дискусии, обмяна на опит и укрепване на сътрудничеството с ОЛАФ и с чуждите партньорски служби.

В събитието участваха представители на ОЛАФ, представители на службите за борба с измамите в Италия, Естония, Хърватия, Румъния и Португалия, както и представители на Албания, Македония, Сърбия, Турция, Босна и Херцеговина, Косово и Черна Гора. От българска страна участваха служители на дирекция АФКОС в МВР, представители на Сертифициращия орган в Република България, представители на Управляващия орган на ОПАК и на Прокуратурата на Република България.

Тази година фокусът на събитието беше съсредоточен върху държавите, които са кандидатки за присъединяване към ЕС (Албания, Македония, Сърбия и Турция), както и върху държавите – потенциални кандидатки за членство (Босна и Херцеговина, Косово и Черна Гора).

Събитието беше открито от заместник-министъра на вътрешните работи, г-н Филип Гунев. Г-н Гунев представи политиката на националните власти в Република България по защита на финансовите интереси на ЕС. Заместник-министърът обърна специално внимание на ролята на службите АФКОС, на техните основни задачи и необходимостта от тясно сътрудничество, както помежду им, така и с Европейската служба за борба с измамите.

Директорът на дирекция АФКОС, г-н Борислав Хлебаров, представи хронологията на създаването и развитието на службата в България, нейните основни функции и задачи Фокусът беше поставен на административните проверки, провеждани от дирекцията, както и на добрите практики, установени при оперативното сътрудничество с ОЛАФ.

Г-жа Шарлоте Аруиди, началник на отдел „Вътрешно-институционални и международни отношения“ в ОЛАФ, представи анализ, свързан с последните политически и законодателни промени в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС.

По време на форума бяха представени службите за защита на финансовите интереси в Италия, Естония, Хърватия, Румъния и Португалия. Основните акценти в темите на колегите от службите АФКОС в държавите-членки бяха насочени към моделите при структуриране на звената, тяхната мисия, основните функции и задачи. Споделени бяха опитът и добрите практики, включително и конкретни примери от работата им.

Програмата на събитието включваше и дискусии, свързани с предизвикателствата, които стоят пред службите АФКОС в процеса по защита на финансовите интереси на Европейския съюз.

Във втората сесия на семинара участниците се включиха в работни групи, където се дискутираха следните теми:

- Национални стратегии за борба с измамите, адаптирани към програмен период 2014 – 2020 г.: приемането им и прилагането им от държавите-членки и от държавите, които са кандидатки за присъединяване към Европейския съюз;

- Сътрудничество между ОЛАФ и компетентните национални власти при провеждане на проверки на място: прилагани техники при разследванията, методи и процедури, използвани от службите АФКОС/ОЛАФ;

- Докладване на нередности: предизвикателства и предстоящи промени при изпълнение на програмен период 2014 – 2020 г.

297A1301.jpg297A1306.jpg297A1307.jpg297A1313.jpg297A1300.jpg297A1551.jpg297A1558.jpg297A1888.jpg297A1922.jpg297A2148.jpg297A2149.jpg297A2361.jpg297A2392_2.jpg297A1343.jpg297A1551.jpg297A2688.jpg297A2687.jpg297A2634.jpg297A2617.jpg297A2615.jpg297A1807.jpg297A1809.jpg297A1957.jpg297A2077.jpg

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png