• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития

Kалендар

май 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

ОЛАФ публикува обявление за набиране на проектни предложения по програма „Херкулес III”

01.07.14 | Новини и събития

ОЛАФ публикува обявление за набиране на проектни предложения по програма „Херкулес III”. Основната цел на програмата е да подпомогне финансирането на дейности в сферите на превенцията и борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.

Финансовата подкрепа по проектните предложения е до 80% от допустимите разходи. Бенефициерът следва да осигури останалите 20%, чрез собствено финансиране. Приблизителната стойност на бюджета за 2014 г. по трите покани за набиране на проектни предложения възлиза на 8,9 млн. евро.

Повече информация относно програмата, включително и формуляра за кандидатстване, ще намерите на следния адрес: http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2014/20140625_01_en.htm

Крайният срок за подаване на проектни предложения е както следва:

  • Срокът за подаване на заявления за финансиране за „Техническо подпомагане“ е 1 септември 2014 г.;
  • Срокът за подаване на заявления за финансиране на дейности по „Правно обучение и изследване“ е 8 септември 2014 г.;
  • Срокът за подаване на заявления за финансиране на дейности по „Обучения, конференции и семинари“ е 15 септември 2014 г.
erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png