• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития

Kалендар

декември 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Обмяна на опит между дирекция АФКОС – МВР и Службата за разследване на финансови престъпления към Министерството на вътрешните работи в Литва

В периода от 8 до 13 юни 2014 г. служители на дирекция АФКОС – МВР бяха на учебно посещение в град Вилнюс, Литва. Посещението беше осъществено в изпълнение на дейност 3 „Провеждане на учебни посещения с цел обмяна на опит за служители в дирекция АФКОС, работни срещи по СКФ в ОЛАФ и държавите членки на ЕС“ по проект № 0119-АФКОС-1.7 „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата й по СКФ“, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ“.

Българската делегация се срещна с директора и с представители на Службата за разследване на финансови престъпления, както и със заместник-главния прокурор и представители на Прокуратурата на Република Литва. Срещи бяха проведени и със служители на Сметната палата в Литва, на Министерство на финансите, с ръководителя на „Прозрачност без граници“ в Литва и със служители на Националната разплащателна агенция към Министерство на земеделието. Делегацията беше приета и от Централната агенция за управление на проекти и Агенцията за подпомагане на бизнеса в Литва.

Темите на срещите бяха свързани с представяне на структурите на институциите и организациите, основните им функции и задачи, законодателната база, както и сътрудничеството на национално и европейско ниво. По време на разговорите бяха обсъждани и конкретни случаи от практиката в Република Литва и в България, свързани с предотвратяване и установяване, разкриване и противодействие на нередности и измами по проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз.

IMG_1224.JPGIMG_1230.JPGIMG_1251.JPGGroup_photo.JPGIMG_1338.JPGIMG_1456.JPGIMG_1458.JPGIMG_1681.JPGIMG_1690.JPG

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png