• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Контакти

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

За контакт

Picture_022.jpgЗа контакти с дирекция АФКОС - МВР:
Тел. (+359) 2 940 14 45, Факс (+359) 2 983 35 21
e-mail: afcosbg@mvr.bg 

Директор на дирекция АФКОС - МВР
тел. (+359) 2 982 33 35

Адрес за кореспонденция:
гр. София 1000, пл. "Света Неделя" № 6.

Обратна връзка

:* :*
:
:
:*
:*
CAPTCHA
Полетата са задължителни!
erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png