• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Дейност > Проекти

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Проекти

11.05.10 | Събития

Семинар на тема „Докладване на нередности по фондове и програми на ЕС”

В периода 27 – 28 април и 4 – 5 май т.г., в хотел „РИЛА”, беше проведено обучение на тема „Докладване на нередности по фондове и програми на ЕС”. Лектори по време на семинара бяха г-н Томас Хапке, служител във...

19.04.10 | Събития

Семинар на тема „Борба с корупцията със средства от фондове и програми на ЕС”

В периода 12 – 15 април 2010 г. дирекция АФКОС – МВР в партньорство с Федералното министерство на финансите, Германия проведе обучение на тема „Борба с корупцията със средства от фондове и програми на ЕС”. По време на...

08.04.10 | Събития

Семинар на тема „Борба с корупцията със средства от фондове и програми на ЕС”

В периода 22 – 25 март 2010 г. дирекция АФКОС – МВР в партньорство с Федералното министерство на финансите, Германия проведе обучение на тема „Борба с измамите със средства от фондове и програми на ЕС”. С цел да бъдат...

12.03.10 | Събития

Проведени обучителни семинари по проблемите на докладване на нередности

На 09.03.2010 г. и 10.03.2010 г. в учебната зала на дирекция „АФКОС” – МВР, служителите от сектор „Докладване на нередности” организираха и проведоха семинари за обучение на служителите по нередности от изпълнителните...

26.02.10 | Новини

Начална среща по Туининг лайт проект “Укрепване на АФКОС България за подобряване защитата на финансовите интереси на Европейските общности”, финансиран по Преходния финансов инструмент

В периода 19 – 21 януари 2010 г. в сградата на пл. „Св. Неделя” 6, където е ситуирана дирекция АФКОС – МВР, се проведе начална среща между структурата бенефициент, АФКОС – МВР, и партньорът от държавата членка,...

26.02.10 | Новини

Проучвателна мисия по Туининг лайт проект “Укрепване на АФКОС България за подобряване защитата на финансовите интереси на Европейските общности”, финансиран по Преходния финансов инструмент

В периода 15 – 19 февруари 2010 г., в рамките на дейност 1, Компонент 1 от туининг лайт проекта, се проведе проучвателна мисия на експертите от страната-партньор по проекта. На база подробен анализ на съществуващите законови основи...
  << <123   
erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png