• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Дейност > Проекти

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Проекти

Обмяна на опит между дирекция АФКОС – МВР и Генералния секретариат за борба с корупцията на Република Гърция

Във връзка с покана на Генералния секретариат за борба с корупцията (ГСБК) - АФКОС Гърция, в периода от 19-ти до 24-ти октомври 2015 г. в гр. Атина беше проведено посещение с цел обмяна на опит, в което взеха участие петима представители на дирекция...

Проект №0119-АФКОС-1.7

Обмяна на опит между дирекция АФКОС – МВР и Службата за борба с измами на Република Румъния – Fight against Fraud Department (DLAF)

Във връзка с покана на Службата за борба с измами на Република Румъния – Fight against Fraud Department (DLAF) в периода от 3 до 7 ноември 2014 г. в гр. Букурещ беше проведено посещение с цел обмяна на опит, в което взеха участие петима...

11.02.13 | Събития

VІ-та кръгла маса по проекта беше проведена в хотел „Дипломат плаза” в гр. Луковит, в периода 6 – 8 февруари 2013 г.

Темите бяха със специфичен акцент по усвояването на европейски средства в Северозападния район за планиране. В събитието участваха: представители на ОЛАФ, Испанската Републиканска полиция и дирекция АФКОС - МВР; представители на Главна дирекция...

16.11.12 | Събития

V-та кръгла маса по проект № 0084-АФКОС-1.7 беше проведена в периода 14 – 16 ноември, в хотел „Рачев Резидънс”, с. Арбанаси

В събитието участваха представители на: *Дирекция АФКОС – МВР *ОЛАФ - служител в отдел B. 3 „Земеделски и Структурни фондове” *Независима служба за борба с нередностите и измамите в Хърватска *Главна дирекция „Национална...

17.09.12 | Събития

ІV-та кръгла маса по проект № 0084-АФКОС-1.7 беше проведена в периода 12 – 14 септември, в хотел „Астера”, кк. Златни пясъци

В събитието участваха представители на: *Дирекция АФКОС – МВР *ОЛАФ - служител в отдел B. 3 „Земеделски и Структурни фондове” *Службата за разследване на финансови престъпления към Министерството на вътрешните работи в Литва...

06.07.12 | Събития

ІІI-та кръгла маса по проект № 0084-АФКОС-1.7 беше проведена в периода 02 – 04 юли, в хотел „Марина кейп”, гр. Ахелой

В периода 02–04.07.2012г. в град Ахелой се проведе III-та кръгла маса в изпълнение на дейност 1 „Провеждане и участие в работни събития по СКФ”, поддейност 1.1 „Провеждане на кръгли маси по въпроси, свързани с проверки на място, разкриване и докладване на нередности по СКФ на ЕС” по проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)” в МВР”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”.

21.05.12 | Събития

ІІ-рата кръгла маса по проект № 0084-АФКОС-1.7 беше проведена в периода 17 – 19 май, в хотел „Калиста”, с. Старозагорски минерални бани

В събитието участваха: *Служители на дирекция АФКОС – МВР; *Представител на ОЛАФ, служител в отдел Б. 4 „Земеделски и Структурни фондове”; *Представители на АФКОС – Полша – г-жа Дорота Квичинска и г-н Мацей...

26.04.12 | Събития

І-вата кръгла маса по проект № 0084-АФКОС-1.7 беше проведена в периода 23 – 25 април, в хотел „Лъки”, гр. Банско

В събитието участваха: *Служители на дирекция АФКОС – МВР; *Представители на DLAF – Румъния – Андреа Танасе и Адриан Йонеску – съветници в отдел „Борба с измамите” в DLAF. *Регионални структури на МВР...

Проект „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)” в МВР"

* С договор № 7/03.06.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Техническа помощ”, дирекция АФКОС получи финансиране по проект „Повишаване на ефективността в работата на дирекция...

21.02.11 | Събития

Проведено обучение по проект „Опитът на Италия в борбата с измамите със средства от ЕС в подкрепа на компетентните български власти за превенция и противодействие с цел защита на финансовите интереси на Европейските общности”

В периода 24.01.2011 – 11.02.2011 г. беше проведено обучение на 25 експерти от Дирекция АФКОС, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, Главна дирекция „Криминална полиция”, Главна дирекция „Досъдебно...
  << <123 > >>  
erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png