• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Дейност > Обучение

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Обучение

Новини и събития

Годишна работна среща на служителите по нередности по ЕСИФ, 07 – 09 ноември 2017 г.

В периода 07 – 09 ноември 2017 г., в гр. Сандански, обл. Благоевград, беше проведена работната среща на служителите по нередности за 2017 г. В събитието участваха служителите по нередности – представители на структурите, отговорни за...

Новини и събития

Участие на дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) в Европейската програма за обмен на право-охранителни органи през 2017 г.

В периода от 24.09.2017 г. до 29.09.2017 г., с цел участие в Европейската програма за обмен на право-охранителни органи през 2017 г. - CEPOL в гр. Букурещ, Румъния бяха командировани двама служители на дирекция АФКОС. Те гостуваха на служители от...

„Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата й по ЕСИФ“

Обмяна на опит между дирекция АФКОС – МВР и Отдел „Вътрешен одит и разследвания“ към кабинета на министър-председателя на Република Малта

Във връзка с покана на Отдел „Вътрешен одит и разследвания“ към кабинета на министър-председателя на Република Малта, изпълняващ функциите на АФКОС – Малта, в периода 26.09.2016 г. – 30.09.2016 г. петима представители на...

Новини и събития

Работна среща проведена в Рига, Латвия, с участието на експерти от Службите за координация в борбата с измамите - АФКОС от Латвия, България и Малта

В Европейския съюз близо 24 000 души работят в управлението на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и на Кохезионния фонд (КФ) и притежават безценен опит и знания по темата, които могат да бъдат обменени с цел постигане на още по-добро ниво...

Проект №0119-АФКОС-1.7

Обмяна на опит между дирекция АФКОС – МВР и Службата за борба с измами на Република Румъния – Fight against Fraud Department (DLAF)

Във връзка с покана на Службата за борба с измами на Република Румъния – Fight against Fraud Department (DLAF) в периода от 3 до 7 ноември 2014 г. в гр. Букурещ беше проведено посещение с цел обмяна на опит, в което взеха участие петима...

Новини и събития

Обмяна на опит между дирекция АФКОС – МВР и Службата за разследване на финансови престъпления към Министерството на вътрешните работи в Литва

В периода от 8 до 13 юни 2014 г. служители на дирекция АФКОС – МВР бяха на учебно посещение в град Вилнюс, Литва. Посещението беше осъществено в изпълнение на дейност 3 „Провеждане на учебни посещения с цел обмяна на опит за служители в...

Новини за проекти

Учебно посещение в Рим, Италия за периода 06.10.2013 - 11.10.2013 г.

В изпълнение на дейност 3 „Провеждане на учебни посещения с цел обмяна на опит за служители в дирекция АФКОС, работни срещи по СКФ в ОЛАФ и държавите членки на ЕС“ по проект № 0119-АФКОС-1.7 „Обезпечаване и подпомагане дейността на...

21.02.11 | Събития

Проведено обучение по проект „Опитът на Италия в борбата с измамите със средства от ЕС в подкрепа на компетентните български власти за превенция и противодействие с цел защита на финансовите интереси на Европейските общности”

В периода 24.01.2011 – 11.02.2011 г. беше проведено обучение на 25 експерти от Дирекция АФКОС, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, Главна дирекция „Криминална полиция”, Главна дирекция „Досъдебно...

11.05.10 | Събития

Семинар на тема „Докладване на нередности по фондове и програми на ЕС”

В периода 27 – 28 април и 4 – 5 май т.г., в хотел „РИЛА”, беше проведено обучение на тема „Докладване на нередности по фондове и програми на ЕС”. Лектори по време на семинара бяха г-н Томас Хапке, служител във...

19.04.10 | Събития

Семинар на тема „Борба с корупцията със средства от фондове и програми на ЕС”

В периода 12 – 15 април 2010 г. дирекция АФКОС – МВР в партньорство с Федералното министерство на финансите, Германия проведе обучение на тема „Борба с корупцията със средства от фондове и програми на ЕС”. По време на...
   12 > >>  
erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png