План за действие

Планове за действие за периода 2007 - 2012 г.

файлови документи
Прикачен файл Size
План за действие за 2012 година за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2011-2013 година 194.62 KB
План за действие за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2011 - 2013 г. през 2011 г. 165.93 KB
План за действие за изпълнение на актуализираната Стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕО през 2010 г. 187.58 KB
План за действие за изпълнение на актуализираната Стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕО през 2009г. 137.49 KB
План за действие за изпълнение на актуализираната Стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕО през 2008 година 129.75 KB
План за действие за изпълнение на актуализираната Стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕО през 2007г. 324.59 KB